STILL LIFE

Fresias. 33x46cm. Oil on linen.Fresias. 33x46cm. Oil on linen.

Limón colgado.27x35cm. Oil on linen.Limón. 27x35cm. Oil on linen.

"March". 54x65 cm. Oil on linen.March. 54×65 cm. Oil on linen.

"Lemon". 22x27 cm. Oil on panel.Lemon. 22×27 cm. Oil on panel.

Ammonites. 12×16 cm. Oil on panel.

"Present". 22x27. Oil on panel.Present. 22×27. Oil on panel.

Iris, snail and stones. 80x80cm. Oil on panel.

Present II. 16×22 cm. Oil on linen.

"Dice". 12x16 cm. Oil on panel.Dice. 12×16 cm. Oil on panel.