STILL LIFE

Fresias. 33x46cm. Oil on linen.Fresias. 33x46cm. Oil on linen.

Limón colgado.27x35cm. Oil on linen.Limón. 27x35cm. Oil on linen.

Hyacinth. 46x46cm. Oil on linen.Hyacinth. 46x46cm. Oil on linen.

"March". 54x65 cm. Oil on linen.March. 54×65 cm. Oil on linen.

"Lemon". 22x27 cm. Oil on panel.Lemon. 22×27 cm. Oil on panel.

Ammonites. 12×16 cm. Oil on panel.

"Present". 22x27. Oil on panel.Present. 22×27. Oil on panel.

Present II. 16×22 cm. Oil on linen.

"Dice". 12x16 cm. Oil on panel.Dice. 12×16 cm. Oil on panel.